Uroczyste Otwarcie Żłobka w Małogoszczy

Punkty przedszkolne

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Huberta w Mstyczowie

Zajęcia specjalistyczne dla dzieci

Indywidualizacja nauczania

Centrum Wspierania Rodziny Z Uśmiechem w Józefinie

Podopieczni Fundacji

Projekty finansowane z EFS