Niepubliczne Przedszkole
"Z Uśmiechem" w Krzcięcicach

Niepubliczne Przedszkole „Z Uśmiechem” to niepubliczna placówka prowadzona od 1 września 2009 roku przez Fundację na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundację z Uśmiechem” w Kielcach początkowo w formie punktu przedszkolnego.

Aktualnie przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 14 00, tj. 6 godzin dziennie. W placówce funkcjonują  dwie  grupy przedszkolne,  do  których  uczęszczają  nieodpłatnie  dzieci  z  terenu  Gminy   Sędziszów  w  wieku  od  2,5 do 6 lat.

Przedszkole w Krzcięcicach dysponuje nowoczesnymi salami, bogato wyposażonymi w różnorodne i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dzięki temu dzieci mają możliwość czynnie uczestniczyć w zajęciach kreatywnych stymulujących indywidualny rozwój i określających osobiste predyspozycje.
W swojej ofercie przedszkole posiada bezpłatne zajęcia: język angielski, religię, pomoc logopedyczną, pomoc psychologiczną, zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne. Ponadto dzieci uczestniczą w darmowych zajęciach robotyki prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów, dzięki czemu mają możliwość poznania podstaw programowania i rozwoju logicznego myślenia.

Zatrudniona w Niepublicznym Przedszkolu „Z Uśmiechem” w Krzcięcicach kadra wspomaga rozwój każdego dziecka – praca z najmłodszymi to jej życiowa pasja i przygoda. Pedagodzy z Krzcięcic to ludzie pełni pasji, pomysłów i zainteresowań, ciągle doskonalący swój warsztat pedagogiczny  i umiejętności zawodowe. Dzięki współpracy z rodzicami są organizowane również szeregi uroczystości, imprez okolicznościowych, ciekawych dni i urodzin przedszkolaków.

Na terenie przedszkola znajduje się także nowoczesny plac zabaw, co daje przedszkolnym podopiecznym możliwość długiego pobytu na świeżym powietrzu przez cały rok.

ZAPRASZAMY!!!

Niepubliczne Przedszkole „Z Uśmiechem” w Krzcięcicach
Krzcięcice 34
28-340 Sędziszów
Tel: 663 962 144
E-mail: sp_krzciecice@wp.pl

Facebook: https://www.facebook.com/pkrzciecice