Niepubliczne Przedszkole w Mstyczowie
Mstyczów 37
28-340 Sędziszów
Tel: 41 222 04 78
E-mail: szkolamstyczow@onet.pl

Facebook: https://www.facebook.com/pmstyczow

Niepubliczne Przedszkole
"Z Uśmiechem" w Mstyczowie

Niepubliczne Przedszkole „Z Uśmiechem” w Mstyczowie działa od września 2009 r. Początkowo funkcjonowało w formie punktu przedszkolnego, jednak później zostało przemianowane na przedszkole. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00 tj. 7 godzin dziennie i mogą uczęszczać do niej dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat z terenu Gminy Sędziszów oraz gmin ościennych. Nauczyciele i osoby wspomagające realizują zajęcia zgodnie z przyjętym programem nauczania. Ponadto prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, zajęcia logopedyczne. Dzieci mogą liczyć na indywidualne podejście oraz wsparcie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej – nauczycieli, psychologa oraz pedagoga specjalnego, rozwijać postawy patriotyczne, społeczne i kulturalne, uzdolnienia i zainteresowania, nawiązywać relacje oparte na szacunku, zrozumieniu i współpracy, zdobywać  wiedzę  poprzez  zabawę,  samodzielne  działania  i  doświadczenia.  W  przedszkolu   znajdują   się   sale   wyposażone   w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz dostępne są plac zabaw, ścieżka sensoryczna, biblioteka szkolna i wielofunkcyjne boisko sportowe. W okresie roku szkolnego w placówce w Mstyczowie odbywa się szereg imprez okolicznościowych, spotkań i wycieczek. Dzieci mogą brać udział w Ogólnopolskich Projektach Edukacyjnych („Kreatywne prace plastyczne”, „Zakamarek – ekotriki na kąciki”, „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” itp.), a także licznych konkursach, olimpiadach, przeglądach talentów.

W ofercie Niepublicznego Przedszkola „Z Uśmiechem” w Mstyczowie znajdą Państwo:

– zajęcia z języka angielskiego,

– zajęcia logopedyczne,

– wsparcie nauczycieli, psychologa oraz pedagoga specjalnego,

– wielofunkcyjne boisko sportowe,

– plac zabaw oraz ścieżkę sensoryczną,

– udział  w  Ogólnopolskich  Projektach  Edukacyjnych  („Kreatywne prace plastyczne”, „Zakamarek – ekotriki na kąciki”, „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” itp.)

– współpracę z SCK Sędziszów,

– współpracę z biblioteką szkolną,

– udział w konkursach, olimpiadach, przeglądach talentów,

– rozwijanie postaw patriotycznych, społecznych oraz kulturowych,

– rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci,

– zdobywanie wiedzy poprzez zabawę, samodzielne działania i doświadczenia,

– relacje oparte na szacunku, zrozumieniu i współpracy,

– indywidualne podejście do każdego dziecka,

– miłą i przyjazną atmosferę,

– częste wycieczki,

– wykfalifikowaną kadrę pedagogiczną,

– salę wyposażoną w nowoczesny sprzęt multimedialny,

– opiekę w godzinach 7.00 – 14.00

– ciepły posiłek

 

ZAPRASZAMY!!!!