Współpraca z gminami

Od początku istnienia Fundacja ściśle współpracuje z samorządami terytorialnymi. W centrum uwagi znajdują się przede wszystkim Gminy Wiejskie, na terenach których Fundacja prowadzi działalność statutową w tym przede wszystkim:

  • organizowanie i prowadzenie żłobków;
  • prowadzenie szkół podstawowych i przedszkoli;
  • organizowanie i prowadzenie przedszkoli ze środków unii europejskiej;
  • współudział w wydarzeniach kulturalnych i oświatowych.

Od 2008 roku nawiązaliśmy współpracę z takimi gminami jak: Piekoszów, Sędziszów, Łopuszno, Nowa Słupia, Słupia Jędrzejowska, Tuczępy, Moskorzew, Małogoszcz, Końskie, Waśniów.