Szkoła Podstawowa w Mstyczowie
Mstyczów 37
28-340 Sędziszów
Tel: 607 502 209
E-mail: szkolamstyczow@onet.pl

Facebook: https://www.facebook.com/spmstyczow

Szkoła Podstawowa im. Św. Huberta we Mstyczowie

         Początki szkolnictwa w Mstyczowie w dokumentach kościelnych sięgają połowy XV wieku. Z tamtego okresu znajduje się wzmianka  o  szkole  umiejscowionej  przy  kościele  parafialnym.  Z  powodu  trudności  finansowych  pod  koniec  XVIII  wieku szkoła  przestała  istnieć.  Dopiero w latach dwudziestych XIX wieku miejscowy proboszcz wznowił działalność Szkoły Podstawowej w Mstyczowie. Do szkoły powszechnej, jak wówczas mówiono, uczęszczały dzieci nie tylko z Mstyczowa, ale i z okolicznych wiosek: Białowieży, Jeżowa, Podsadka, Karczowic, Krzelowa, Marcinowic, Przełaju. Od 1956 roku szkoła znajduje się w nowym, obecnym budynku. 8 czerwca 2002 roku szkole nadano imię św. Huberta. Cztery lata później tj. 23 września 2006 roku odbyło się uroczyste poświęcenie Sztandaru Szkoły, na którym widnieje patron św. Hubert – patron myśliwych, leśników, rzeźników i kuśnierzy.

Szkoła Podstawowa w Mstyczowie z dniem 31 sierpnia 2011 roku została zlikwidowana uchwałą Rady Gminy Sędziszów. Jednak rodzice dzieci uczęszczających do szkoły nie pogodzili się z tą sytuacją. Wystąpili z prośbą do Fundacji Na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacji z Uśmiechem” z Kielc o prowadzenie placówki. Od dnia 1 września szkoła funkcjonowała nadal, jako Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Huberta. W 2020 r. szkoła zmieniła nazwę na Szkoła Podstawowa im. św. Huberta.

           Szkoła Podstawowa w Mstyczowie jest jedną z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych placówek w gminie. Dysponuje ośmioma klasopracowniami. W każda klasie zainstalowany jest monitor interaktywny, pracownie wyposażane są w nowe ławki, meble, najnowsze pomoce dydaktyczne, zwłaszcza z biologii i chemii – mikroskopy, modele, projekty w 3D, sprzęt i substancje do doświadczeń chemicznych, plansze. W szkole znajduje się nowoczesna i funkcjonalna pracownia komputerowa, biblioteka szkolna, która jest dobrze doposażona dzięki dofinansowaniu z rządowych programów. Uczniowie na przerwie mogą bawić się na interaktywnym dywanie edukacyjnym. Na zewnątrz znajduje się profesjonalne boisko wielofunkcyjne oraz siłownia dostosowana do wieku. Do dyspozycji dzieci jest bogaty plac zabaw ze ścieżką sensoryczną.

Kolejną zaletą Szkoły Podstawowej w Mstyczowie jest to, że klasy są małoliczne. Dzieci uczą się w dobrej atmosferze. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w tym nauczyciele i specjaliści (logopeda, psycholog, pedagog) mają indywidualne podejście  do  uczniów.  Na  lekcjach  wykorzystywane  są  nowoczesne  metody  nauczania.  Dzieci  mogą  rozwijać  swoje  talenty  w zajęciach instrumentalno – wokalnych. Oprócz gry na instrumentach, śpiewie chętni uczniowie mogą ćwiczyć taniec. Szkoła cieszy się wieloma sukcesami – jej uczniowie zdobywają wysokie miejsca w międzyszkolnych konkursach. Szczególne osiągnięcia odnieśli w informatyce – szkoła została laureatem konkursu Ose Wyzwanie. Dzięki temu placówka jest wyposażona w mobilną pracownię informatyczną, w skład której wchodzi 16 nowoczesnych laptopów z pełnym oprogramowaniem. W 2022 r. Szkoła jako jedna  z  trzech  w  województwie  świętokrzyskim  znalazła  się  w  gronie  140  szczęśliwców,  którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie Fundacji Orange Super Koderzy. Uczniowie realizując zajęcia w ramach ścieżki Robo-matematycy, uczą się programowania   z  wykorzystaniem   robotów   edukacyjnych   mBot.   Coraz   lepiej   też  radzą  sobie  w  projektowaniu  obiektów  w programie Tinkercad, a efekty swojej pracy mogą wydrukować przy użyciu drukarki 3D zakupionej w ramach projektu Laboratoria Przyszłości w 2022 r. W szkole Podstawowej w Mstyczowie organizowane są liczne konkursy, turnieje, zawody sportowe, akademie, przedstawienia, spotkania ze znanymi ludźmi. Dzięki organizacji takich wydarzeń jak np. wspólnie obchodzony Dzień Babci i Dziadka czy Rodzinny Piknik, placówka integruje społeczność lokalną. Co najmniej dwa razy w roku uczniowie mają dofinansowane wycieczki.