Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krzcięcicach

Decyzją władz Gminy Sędziszów Od 1 września 2012 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krzcięcicach prowadzona jest przez Fundację na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundację z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach.

Święty Jan Paweł II patronem szkoły od 20 września 2002 roku, w związku z tym jej mottem stało się Jego papieskie przesłanie: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali!” – zachęcające nauczycieli i uczniów do działania.

Najważniejszymi dniami w kalendarzu szkolnym dla uczniów i nauczycieli szkoły w Krzcięcicach są dwie daty: 18 maja – dzień urodzin Karola Wojtyły oraz 16 października  – rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża – w tym dniu obchodzone jest również Święto Szkoły.

W szkole naukę pobierają uczniowie z terenu Gminy Sędziszów. Wszystkie klasy są nowocześnie wyposażone w tablice multimedialne  i wszelkie pomoc dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.  W placówce funkcjonuje także biblioteka szkolna z bogatym księgozbiorem. Ponadto w szkole znajduje się nowoczesna sala komputerowa, a do dyspozycji uczniów i nauczycieli pozostaje wielofunkcyjne boisko szkolne oraz siłownia zewnętrzna.

W 2022 roku placówka dołączyła do programu „Laboratoria przyszłości”, dzięki któremu uczniowie mogą rozwijać kreatywne myślenie, umiejętność obsługi nowoczesnych narzędzi technologicznych oraz zdolności konstrukcyjne.

Kadrę szkoły tworzy grono w pełni wykwalifikowanych nauczycieli. Są to profesjonalne, otwarte i przyjaźnie nastawione osoby. Nauczyciele z olbrzymim zaangażowaniem pracują nad wychowaniem i edukacją młodego pokolenia, a także dokształcają się i doskonalą, uczestnicząc w organizowanych kursach pedagogicznych oraz kończąc studia podyplomowe. Działając aktywnie, służą wiedzą, organizują różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, apele, konkursy wyjazdy edukacyjne, pobudzając uczniów do aktywności.

W szkole panuje przyjazny klimat, ukierunkowany na indywidualny rozwój każdego ucznia. Celem szkoły jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka.

Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach

Krzcięcice 34

28-340 Sędziszów

Tel.: 663 962 144

E-mail: sp_krzciecice@wp.pl

Facebook: https://www.facebook.com/spkrzciecice