Niepubliczne Przedszkole „Z Uśmiechem” w Mstyczowie
Mstyczów 37
28-340 Sędziszów
Tel: 41 222 04 78
E-mail: szkolamstyczow@onet.pl

Facebook: https://www.facebook.com/pmstyczow

Niepubliczne Przedszkole
"Z Uśmiechem" w Mstyczowie

Niepubliczne Przedszkole „Z Uśmiechem” w Mstyczowie działa od września 2009 r. Początkowo funkcjonowało w formie punktu przedszkolnego, jednak później zostało przemianowane na przedszkole. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00 tj. 7 godzin dziennie i mogą uczęszczać do niej dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat z terenu Gminy Sędziszów oraz gmin ościennych. Nauczyciele i osoby wspomagające realizują zajęcia zgodnie z przyjętym programem nauczania. Ponadto prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, zajęcia logopedyczne. Dzieci mogą liczyć na indywidualne podejście oraz wsparcie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej – nauczycieli, psychologa oraz pedagoga specjalnego, rozwijać postawy patriotyczne, społeczne i kulturalne, uzdolnienia i zainteresowania, nawiązywać relacje oparte na szacunku, zrozumieniu i współpracy, zdobywać  wiedzę  poprzez  zabawę,  samodzielne  działania  i  doświadczenia.  W  przedszkolu   znajdują   się   sale   wyposażone   w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz dostępne są plac zabaw, ścieżka sensoryczna, biblioteka szkolna i wielofunkcyjne boisko sportowe. W okresie roku szkolnego w placówce w Mstyczowie odbywa się szereg imprez okolicznościowych, spotkań i wycieczek. Dzieci mogą brać udział w Ogólnopolskich Projektach Edukacyjnych („Kreatywne prace plastyczne”, „Zakamarek – ekotriki na kąciki”, „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” itp.), a także licznych konkursach, olimpiadach, przeglądach talentów. (czytaj więcej)

Niepubliczne Przedszkole „Z Uśmiechem” to niepubliczna placówka prowadzona od 1 września 2009 roku przez Fundację na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundację z Uśmiechem” w Kielcach początkowo w formie punktu przedszkolnego.

Aktualnie przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 14 00, tj. 6 godzin dziennie. W placówce funkcjonują  dwie  grupy przedszkolne,  do  których  uczęszczają  nieodpłatnie  dzieci  z  terenu  Gminy   Sędziszów  w  wieku  od  2,5 do 6 lat.

Przedszkole w Krzcięcicach dysponuje nowoczesnymi salami, bogato wyposażonymi w różnorodne i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dzięki temu dzieci mają możliwość czynnie uczestniczyć w zajęciach kreatywnych stymulujących indywidualny rozwój i określających osobiste predyspozycje.
W swojej ofercie przedszkole posiada bezpłatne zajęcia: język angielski, religię, pomoc logopedyczną, pomoc psychologiczną, zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne. Ponadto dzieci uczestniczą w darmowych zajęciach robotyki prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów, dzięki czemu mają możliwość poznania podstaw programowania i rozwoju logicznego myślenia. (czytaj więcej)

Niepubliczne Przedszkole „Z Uśmiechem” w Krzcięcicach
Krzcięcice 34
28-340 Sędziszów
Tel: 663 962 144
E-mail: sp_krzciecice@wp.pl

Facebook: https://www.facebook.com/pkrzciecice

Niepubliczne Przedszkole „Z Uśmiechem” w Tarnawie
Tarnawa 119
28-340 Sędziszów
Tel: 726 315 629
E-mail: szkolaPodstTarnawa@interia.pl

Facebook: https://www.facebook.com/ptarnawa

Niepubliczne Przedszkole „Z Uśmiechem” w Tarnawie rozpoczęło swoją działalność w 2012 r. Początkowo do przedszkola uczęszczała  jedna  grupa  przedszkolna  pod  opieką  nauczyciela wychowania przedszkolnego i osoby wspomagającej. W związku z rosnącym  zainteresowaniem rodziców zapisaniem dzieci do przedszkola we wrześniu 2014 roku został utworzony kolejny oddział, a dwa lata później funkcjonowały już trzy grupy przedszkolne. Od tamtej pory przedszkole funkcjonuje  9 godzin dziennie, od 7.00 do 16.00, pełniąc dyżury świąteczne, feryjne i wakacyjne. Dzieci mają zapewnione odpłatne, całodzienne wyżywienie.

Na przestrzeni lat w przedszkolu w Tarnawie dokonało się wiele pozytywnych zmian. Każda sala została wyposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęty multimedialne m.in. tablice interaktywne, dywan interaktywny, laptopy, odtwarzacze CD oraz zabawki. Na zewnątrz duży i nowy, posiadający certyfikaty bezpieczeństwa, plac zabaw zastąpił wysłużony już drewniany placyk. Do dyspozycji dzieci zostało oddane: wielofunkcyjne boisko, siłownia plenerowa, ścieżki edukacyjne oraz sala gimnastyczna. Przedszkolaki mogą korzystać z zasobów biblioteki szkolnej, w której znajduje się dział dla najmłodszych oraz z sali integracji sensorycznej, wyposażonej w odpowiedni specjalistyczny sprzęt oraz niezbędne pomoce. (czytaj więcej)

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Z Uśmiechem” w Boleścicach jest placówką wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Działania edukacyjne planowane są i prowadzone zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Punkt  jest  czynny od godziny 08.00 do godziny 13.00, tj. 5 godzin dziennie.  Zajęcia dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców:

• Dzieci mają zapewnioną opiekę wychowawczą oraz wszechstronną pomoc ze strony wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

• Podejście indywidualnie do każdego dziecka i jego możliwości,

• Zapewnienie serdecznej i przyjaznej atmosfery,

• Współpraca z rodzicami.

Punkt przedszkolny oferuje również bogatą ofertę zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami.  Są to zajęcia specjalistyczne: 
• Terapia logopedyczna – indywidualna oraz grupowa,

• Zajęcia z terapeutą Integracji Sensorycznej,
• Zajęcia z pedagogiem specjalnym – indywidualne oraz grupowe, porady i konsultacje dla rodziców
• Zajęcia z psychologiem – indywidualne oraz grupowe oraz porady i konsultacje dla rodziców. (czytaj więcej)

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Z Uśmiechem” w Boleścicach
Boleścice 76
28-340 Sędziszów
Tel: 41 366-74-50
E-mail: przedszkolebolescice@wp.pl

Facebook: https://www.facebook.com/ppbolescice