Szkoła Podstawowa w Mstyczowie
Mstyczów 37
28-340 Sędziszów
Tel: 607 502 209
E-mail: szkolamstyczow@onet.pl

Facebook: https://www.facebook.com/spmstyczow

Szkoła Podstawowa im. Św. Huberta we Mstyczowie

Szkoła Podstawowa w Mstyczowie jest jedną z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych placówek w gminie. Dysponuje ośmioma klasopracowniami. W każda klasie zainstalowany jest monitor interaktywny, pracownie wyposażane są w nowe ławki, meble, najnowsze pomoce dydaktyczne, zwłaszcza z biologii i chemii – mikroskopy, modele, projekty w 3D, sprzęt i substancje do doświadczeń chemicznych, plansze. W szkole znajduje się nowoczesna i funkcjonalna pracownia komputerowa, biblioteka szkolna, która jest dobrze doposażona dzięki dofinansowaniu z rządowych programów. Uczniowie na przerwie mogą bawić się na interaktywnym dywanie edukacyjnym. Na zewnątrz znajduje się profesjonalne boisko wielofunkcyjne oraz siłownia dostosowana do wieku. Do dyspozycji dzieci jest bogaty plac zabaw ze ścieżką sensoryczną.

Kolejną zaletą Szkoły Podstawowej w Mstyczowie jest to, że klasy są małoliczne. Dzieci uczą się w dobrej atmosferze. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w tym nauczyciele i specjaliści (logopeda, psycholog, pedagog) mają indywidualne podejście  do  uczniów.  Na  lekcjach  wykorzystywane  są  nowoczesne  metody  nauczania.  Dzieci  mogą  rozwijać  swoje  talenty  w zajęciach instrumentalno – wokalnych. Oprócz gry na instrumentach, śpiewie chętni uczniowie mogą ćwiczyć taniec. Szkoła cieszy się wieloma sukcesami – jej uczniowie zdobywają wysokie miejsca w międzyszkolnych konkursach. Szczególne osiągnięcia odnieśli w informatyce – szkoła została laureatem konkursu Ose Wyzwanie. Dzięki temu placówka jest wyposażona w mobilną pracownię informatyczną, w skład której wchodzi 16 nowoczesnych laptopów z pełnym oprogramowaniem. W 2022 r. Szkoła jako jedna  z  trzech  w  województwie  świętokrzyskim  znalazła  się  gronie  140  szczęśliwców,  którzy  zakwalifikowali  się  do  udziału  w projekcie Fundacji Orange Super Koderzy. Uczniowie realizując zajęcia w ramach ścieżki Robo-matematycy, uczą się programowania   z  wykorzystaniem   robotów   edukacyjnych   mBot.   Coraz  lepiej   też  radzą  sobie  w  projektowaniu  obiektów  w programie Tinkercad, a efekty swojej pracy mogą wydrukować przy użyciu drukarki 3D zakupionej w ramach projektu Laboratoria Przyszłości w 2022 r. W szkole Podstawowej w Mstyczowie organizowane są liczne konkursy, turnieje, zawody sportowe, akademie, przedstawienia, spotkania ze znanymi ludźmi. Dzięki organizacji takich wydarzeń jak np. wspólnie obchodzony Dzień Babci i Dziadka czy Rodzinny Piknik, placówka integruje społeczność lokalną. Co najmniej dwa razy w roku uczniowie mają dofinansowane wycieczki. 

Decyzją władz Gminy Sędziszów Od 1 września 2012 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krzcięcicach prowadzona jest przez Fundację na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundację z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach.

Święty Jan Paweł II patronem szkoły od 20 września 2002 roku, w związku z tym jej mottem stało się Jego papieskie przesłanie: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali!” – zachęcające nauczycieli i uczniów do działania.

Najważniejszymi dniami w kalendarzu szkolnym dla uczniów i nauczycieli szkoły w Krzcięcicach są dwie daty: 18 maja – dzień urodzin Karola Wojtyły oraz 16 października  – rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża – w tym dniu obchodzone jest również Święto Szkoły.

W szkole naukę pobierają uczniowie z terenu Gminy Sędziszów. Wszystkie klasy są nowocześnie wyposażone w tablice multimedialne  i wszelkie pomoc dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.  W placówce funkcjonuje także biblioteka szkolna z bogatym księgozbiorem. Ponadto w szkole znajduje się nowoczesna sala komputerowa, a do dyspozycji uczniów i nauczycieli pozostaje wielofunkcyjne boisko szkolne oraz siłownia zewnętrzna.

W 2022 roku placówka dołączyła do programu „Laboratoria przyszłości”, dzięki któremu uczniowie mogą rozwijać kreatywne myślenie, umiejętność obsługi nowoczesnych narzędzi technologicznych oraz zdolności konstrukcyjne.

Kadrę szkoły tworzy grono w pełni wykwalifikowanych nauczycieli. Są to profesjonalne, otwarte i przyjaźnie nastawione osoby. Nauczyciele z olbrzymim zaangażowaniem pracują nad wychowaniem i edukacją młodego pokolenia, a także dokształcają się i doskonalą, uczestnicząc w organizowanych kursach pedagogicznych oraz kończąc studia podyplomowe. Działając aktywnie, służą wiedzą, organizują różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, apele, konkursy wyjazdy edukacyjne, pobudzając uczniów do aktywności.

Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach

Krzcięcice 34

28-340 Sędziszów

Tel.: 663 962 144

E-mail: sp_krzciecice@wp.pl

Facebook: https://www.facebook.com/spkrzciecice

Szkoła Podstawowa w Tarnawie

Tarnawa 119

28-340 Sędziszów

Tel. 726 315 629

E-mail: szkolaPodstTarnawa@interia.pl

Facebook: https://www.facebook.com/sptarnawa

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Tarnawie to nowoczesna szkoła  z dużymi możliwościami i bogatą historią. Nowy  piętrowy  budynek,  w  którym  się  obecnie  mieści, istnieje od 1993 roku. Ze względu na czynny udział mieszkańców Tarnawy i okolic w walce z okupantem niemieckim 12.05.2001r. uroczyście nadano szkole imię Bohaterów Armii Krajowej oraz przekazano sztandar szkoły.

Z dniem 1 września 2012r. uchwałą Rady Gminy Sędziszów placówka ta została przekazana obecnemu Organowi Prowadzącemu  – Fundacji na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacji z Uśmiechem” z Kielc. Zgodnie z ówczesnym systemem edukacji była to szkoła sześcioklasowa. W wyniku reformy systemu oświaty, od 2018 roku wprowadzono osiem klas. Rokrocznie szkoła przechodzi remonty i doposażona jest w najnowsze narzędzia oraz materiały dydaktyczne. Budynek szkolny mieści 8 sal lekcyjnych, bibliotekę, pracownię komputerową, salę gimnastyczną, szatnię, salę integracji sensorycznej (SI), gabinet dyrektora oraz pokój nauczycielski. Wszystkie klasopracownie wyposażone są w najnowszy sprzęt dydaktyczny – monitory interaktywne oraz klimatyzację. W ramach programu Laboratoria Przyszłości uczniowie korzystają m. in. z  drukarek i długopisów 3D. Dużym przedsięwzięciem było wybudowanie nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego. Na terenie placówki znajdują się również: plac zabaw, siłownia plenerowa oraz sensoryczna ścieżka edukacyjna. Co roku organizowane są uroczystości integrujące środowisko m.in. Święto Szkoły, pikniki rodzinne, Dzień Babci i Dziadka.