Szkoła Podstawowa w Tarnawie

Tarnawa 119

28-340 Sędziszów

Tel. 726 315 629

E-mail: szkolaPodstTarnawa@interia.pl

Facebook: https://www.facebook.com/sptarnawa

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Tarnawie

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Tarnawie to nowoczesna szkoła  z dużymi możliwościami i bogatą historią. Nowy  piętrowy  budynek,  w  którym  się  obecnie  mieści, istnieje od 1993 roku. Ze względu na czynny udział mieszkańców Tarnawy i okolic w walce z okupantem niemieckim 12.05.2001r. uroczyście nadano szkole imię Bohaterów Armii Krajowej oraz przekazano sztandar szkoły.

Z dniem 1 września 2012r. uchwałą Rady Gminy Sędziszów placówka ta została przekazana obecnemu Organowi Prowadzącemu  – Fundacji na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacji z Uśmiechem” z Kielc. Zgodnie z ówczesnym systemem edukacji była to szkoła sześcioklasowa. W wyniku reformy systemu oświaty, od 2018 roku wprowadzono osiem klas. Rokrocznie szkoła przechodzi remonty i doposażona jest w najnowsze narzędzia oraz materiały dydaktyczne. Budynek szkolny mieści 8 sal lekcyjnych, bibliotekę, pracownię komputerową, salę gimnastyczną, szatnię, salę integracji sensorycznej (SI), gabinet dyrektora oraz pokój nauczycielski. Wszystkie klasopracownie wyposażone są w najnowszy sprzęt dydaktyczny – monitory interaktywne oraz klimatyzację. W ramach programu Laboratoria Przyszłości uczniowie korzystają m. in. z  drukarek i długopisów 3D. Dużym przedsięwzięciem było wybudowanie nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego. Na terenie placówki znajdują się również: plac zabaw, siłownia plenerowa oraz sensoryczna ścieżka edukacyjna. Co roku organizowane są uroczystości integrujące środowisko m.in. Święto Szkoły, pikniki rodzinne, Dzień Babci i Dziadka.

Szkoła oferuje:

 • MIŁĄ ATMOSFERĘ I BEZPIECZEŃSTWO

Szkoła  Podstawowa  im.  Bohaterów  Armii  Krajowej  w  Tarnawie  to  kameralna  szkoła,  w  której  każde  dziecko czuje się docenione i zauważone. Panuje tu rodzinna atmosfera.

 • POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ

Uczniowie z trudnościami otoczeni są szczególną troską i znajdują profesjonalną pomoc ze strony wykwalifikowanej kadry. Pozostają pod opieką szkolnego pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego.

 • ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Korzystny wpływ zajęć umuzykalniających na rozwój dziecka jest bardzo duży. Stymulują harmonijny rozwój mózgu, usprawniają koncentrację i pamięć oraz rozwijają zdolności językowe.

 • DOFINANSOWANIA DO WYCIECZEK EDUKACYJNYCH

Wspólne wyjazdy edukacyjne są doskonałą formą nauki, uatrakcyjniają ją oraz integrują grupę. Organ Prowadzący szkołę ponosi większą część kosztów wyjazdów.

 • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Szkoła zapewnia zajęcia z logopedą, które prowadzone są indywidualnie lub w grupach. Uczniowie mają do dyspozycji specjalistyczne programy edukacyjne oraz pomoce terapeutyczne.

 • NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH
  – Język angielski
  – Język niemiecki
 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

W szkole od lat czynnie funkcjonuje Samorząd Uczniowski oraz wolontariat.

 • OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ

Uczniowie dojeżdżający do szkoły objęci są opieką świetlicową, na której prowadzone są zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci.

 • CATERING

Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z posiłków dostarczanych do szkoły przez firmę zewnętrzną.

Priorytetem szkoły jest wysoki poziom kształcenia poprzez wykorzystanie w pełni potencjału każdego ucznia oraz rozbudzanie jego zainteresowań.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Tarnawie to miejsce z bogatą ofertą edukacyjną oraz bezpieczne i przyjazne dla każdego.