Niepubliczny Punkt Przedszkolny
"Z Uśmiechem" w Boleścicach

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Z Uśmiechem” w Boleścicach jest placówką wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Działania edukacyjne planowane są i prowadzone zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Punkt  jest  czynny od godziny 08.00 do godziny 13.00, tj. 5 godzin dziennie.  Zajęcia dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców:

• Dzieci mają zapewnioną opiekę wychowawczą oraz wszechstronną pomoc ze strony wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

• Podejście indywidualnie do każdego dziecka i jego możliwości,

• Zapewnienie serdecznej i przyjaznej atmosfery,

• Współpraca z rodzicami.

Punkt przedszkolny oferuje również bogatą ofertę zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami.  Są to zajęcia specjalistyczne: 
• Terapia logopedyczna – indywidualna oraz grupowa,

• Zajęcia z terapeutą Integracji Sensorycznej,
• Zajęcia z pedagogiem specjalnym – indywidualne oraz grupowe, porady i konsultacje dla rodziców
• Zajęcia z psychologiem – indywidualne oraz grupowe oraz porady i konsultacje dla rodziców.

Pobyt  dzieci  niepełnosprawnych  w  przedszkolu integruje ich z  rówieśnikami, wzmacnia wzajemne relacje, uczy funkcjonowania w środowisku.

Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka:

• Prowadzenie  działań  prozdrowotnych,  proekologicznych,  opieka  nad  dziećmi  wymagającymi  wsparcia  (praca  indywidualna  i w grupach), rozwijamy zdolności i zainteresowania przedszkolaków.

• Promowanie umiejętności oraz osiągnięć dzieci poprzez wpisy na portalach społecznościowych punktu przedszkolnego czy też udział w konkursach.

• Dbanie o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacanie formy współpracy z rodzicami (uroczystości, spotkania i wyjazdy integracyjne, zajęcia otwarte, pogadanki, zebrania, prelekcje).

Pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym, to nie tylko realizacja podstawy programowej, ale uatrakcyjnianie zajęć poprzez organizację różnych innych działań, takich jak:

• „Dzień Ziemniaka”- spotkanie zapoznawczo-integracyjne z dziećmi oraz rodzicami, pieczenie ziemniaków, wykonywanie zwierzątek oraz grupowej gąsienicy z ziemniaków,

• „Dzień Przedszkolaka”- mini olimpiada dla przedszkolaków,

• „Dzień chłopaka”- rozgrywki sportowe, oraz upominki,

• „Dzień jabłka”- zajęcia techniczne, zajęcia kulinarne,

• „Dzień uśmiechu”- zagadki, rebusy, konkursy oraz kodowanie „Z uśmiechem”,

• „Dzień dyni”- zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia kulinarne,

• Pasowanie na przedszkolaka – występy dzieci połączone ze spotkaniem z rodzicami i zaproszonymi gośćmi,

• „Dzień Postaci z Bajek”- zajęcia plastyczno-techniczne, bal przebierańców,

• „Dzień Pluszowego Misia”- zajęcia plastyczno- techniczne, czytanie bajek,

• Mikołajki,

• „Spotkanie Opłatkowe”- przybliżenie tradycji bożonarodzeniowych (ubieranie choinki, dzielenie się opłatkiem, potrawy wigilijne), połączone ze wspólnym dekorowaniem pierników,

• „Dzień  Babci  i  Dziadka”  –  występy  artystyczne, wręczenie upominków oraz wspólny poczęstunek (spotkanie integracyjne dzieci z seniorami).

Organizowane są również wycieczki, wyjazdy do kina i wiele innych.

ZAPRASZAMY!!!

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Z Uśmiechem” w Boleścicach
Boleścice 76
28-340 Sędziszów
Tel: 41 366-74-50
E-mail: przedszkolebolescice@wp.pl

Facebook: https://www.facebook.com/ppbolescice