W dniu 13 października br. w Samorządowym Centrum Kultury w Sędziszowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jest to impreza cykliczna organizowana przez władze samorządowe od wielu lat. Corocznie na uroczystość przybywają dyrektorzy szkół, czynni nauczyciela, nauczyciele emeryci, przedstawiciele organów prowadzących oraz zaproszeni goście. Głównym punktem uroczystości jest wręczenie nagród dla najbardziej zasłużonych pedagogów. Od wielu lat dzięki wzorcowej współpracy z samorządem obok nagród Burmistrza przyznawane są również nagrody Prezesa dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez drugi organ czyli Fundację Z Uśmiechem. W tym roku uhonorowane zostały: Pani Wioletta Lagierska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mstyczowie a także nauczyciel wczesnoszkolny i wychowania fizycznego, Pani Agnieszka Lechowicz – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Tarnawie i Mstyczowie oraz Pani Ilona Ziębicka nauczyciel przyrody i biologii w Szkole Podstawowej w Krzcięcicach. Nagrody wręczyła Prezes Fundacji Wioletta Zdeb. Gratulujemy nagrodzonym oraz składamy życzenia wraz z wyrazami szacunku dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.