NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA "Z UŚMIECHEM" W BOLEŚCICACH

Wkrótce zostanie uruchomiona Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Z Uśmiechem” w Boleścicach oferująca profesjonalną pomoc dla dzieci, młodzieży i rodziców. Jej celem będzie wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy adekwatnej do potrzeb, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli oraz współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.