Paweł Świercz

Paweł jest bardzo inteligentnym i wrażliwym chłopcem. Niestety w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie przeszkadza mu zespół Aspergera. Jest to zaburzenie, które bardzo utrudnia mu życie codzienne. Paweł ma problemy w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, a bardzo pragnie mieć przyjaciela. W dostosowaniu społecznym może pomóc mu jedynie terapia TUS (trening umiejętności społecznych) oraz sesje u psychologa. W szkole również towarzyszy mu nauczyciel wspomagający. Paweł nie potrzebuje asysty w nauce, jednak w kontaktach z kolegami już tak. Niestety w tym zakresie rówieśnicy potrafią być okrutni i niezbędny jest nadzór osób dorosłych. Ponadto w wieku 10 lat u Pawła zdiagnozowano niedowidzenie na oko prawe i krótkowzroczność oka lewego. Wiele godzin spędził na rehabilitacji, która nie przyniosła efektu. Paweł jest pod stałą opieką okulisty i musi nosić okulary

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem
„dla Pawła Świercza” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Pawła Świercza

Pozostali podopieczni