W dniu 31.03.2023 r. Centrum Wspierania Rodziny „Z Uśmiechem” w Józefinie zorganizowało spotkanie wielkanocne z udziałem zaproszonych gości w Miejsko-Gminnym  Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  w  Łopusznie.  Głównym  punktem  programu  był spektakl pt. „Jedynie śmierć grzechu prowadzi do życia w wolności…” w wykonaniu aktorów amatorskiego Teatru „Centralne zamieszanie”, który dostarczył wielu wewnętrznych przeżyć.