Sprostowanie do zapytania z dnia 14.06.2022 „Montaż dźwigu elektrycznego z szybem w budynku Centrum Wspierania Rodziny w Józefinie”

W związku z omyłką pisarską dotyczącą opisu konstrukcji szybu zamieszczamy poniżej sprostowanie dotyczące szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zapytania z dnia 14.06.2022 r.„Montaż dźwigu elektrycznego
z szybem w budynku Centrum Wspierania Rodziny w Józefinie”

Jest:
Konstrukcja szybu: stalowa dostarczana w całości lub segmentach wraz z dźwigiem
i montowana do ścian budynku. Obudowa zewnętrzna szklano- aluminiowa (2 ściany – szyba zespolona, przezierna, 2 ściany przyległe do ścian budynku. Kolorystyka RAL 9006).

Winno być:
Konstrukcja szybu: stalowa dostarczana w całości lub segmentach wraz z dźwigiem
i montowana do ścian budynku. Obudowa zewnętrzna szklano- aluminiowa (3 ściany – szyba zespolona, przezierna, 1 ściana przyległa do ścian budynku. Kolorystyka RAL 9006).

Prosimy o uwzględnienie powyższego sprostowania przy sporządzaniu oferty cenowej.