Od 20 grudnia 2022 r. mieszkańcy Środowiskowego Domu Samopomocy w Józefinie mogą korzystać z wyższych kondygnacji budynku dzięki zakupowi
i montażowi windy. Nie byłoby to możliwe bez dofinansowania otrzymanego ze środków PFRON w ramach realizacji zadania pn. „Montaż dźwigu elektrycznego z szybem w budynku Centrum Wspierania Rodziny w Józefinie” oraz darowiznom otrzymanym m.in. od Fundacji ORLEN, ORLEN Deutschland, Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu oraz od ludzi dobrej woli.

Otrzymane wsparcie przyczyniło się do:
👉likwidacji barier architektonicznych w budynku Centrum Wspierania Rodziny „Z Uśmiechem” w Józefinie
👉umożliwienia 40 osobom niepełnosprawnym swobodne przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami budynku
👉zapewnienia odrębnego, drugiego wejścia ewakuacyjnego z wyższych kondygnacji budynku
👉rozszerzenia zakresu usług w ramach rehabilitacji społecznej o możliwość realizacji treningów samodzielności.

PHOTO-2023-01-19-11-13-42