Zawiadomienie o otwarciu ofert dla zapytania z dnia 28.06.2022 r.

Fundacja na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży ,,Fundacja z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach, informuje, że w dn. 08.07.2022 r. o godz. 14.00 odbyło się otwarcie ofert złożonych
w ramach zapytania ofertowego z dnia 28.06.2022 r.
Ofertę z najniższą ceną złożył Wykonawca:

R.A.M. Bujak Przedsiębiorstwo Budowlane FUBIT,
ul. Jędrzejowska 81,
29-100 Włoszczowa

Na kwotę 426 810,00 PLN brutto

Oferty ważne i kwota:
1. LIFTPROJEKT, Inżynieria Dźwigowa, Paweł Rafalik, Kalinowo 86, 07-304 Ostrów Mazowiecki – 599 010,00 PLN brutto
2. R.A.M. Bujak Przedsiębiorstwo Budowlane FUBIT, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa – 426 810,00 PLN brutto

Oferty odrzucone: brak