Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania

nr 1/ŚDS/11/2022 z dnia 28.11.2022 r.

Fundacja Na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży ,,Fundacja z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach, informuje, że w dn. 06.12.2022 r. o godz. 12.00 odbyło się otwarcie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 1/ŚDS/11/2022 z dn. 28.11.2022 r.


Ofertę z najniższą ceną złożył Wykonawca:

MARIVA Marek Jaworski,

Lesica 11, 26-065 Piekoszów

na kwotę 15 250,00 PLN brutto/m-c


Oferty ważne i kwota:
1. KOWMAR Mariusz Kowalczyk, Ruda Strawczyńska 69, 26-067 Strawczyn – 17 700,00 PLN brutto/m-c
2. MARIVA Marek Jaworski, Lesica 11, 26-065 Piekoszów – 15 250,00 PLN brutto/m-c
3. SPEED LINES, Jaworski Jarosław, Lesica 11, 25-065 Piekoszów – 17 666,33 PLN brutto/m-c
4. TRAFFIC Mariusz Szmit, ul. H. Sienkiewicza 10/12A/22, 25-333 Kielce – 19 300,00 PLN brutto/m-c


Oferty odrzucone: 
1. Robert Opara PRZEWÓZ OSÓB, Korczyn 138, 26-067 Strawczyn