Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania

nr 1/ŚDS/12/2023 z dnia 14.12.2023 r.

Fundacja Na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży ,,Fundacja z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach, informuje, że w dn. 28.12.2023 r. o godz. 12.00 odbyło się otwarcie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 1/ŚDS/12/2023 z dn. 14.12.2023 r.

Ofertę z najniższą ceną złożył Wykonawca:

SPEED LINES Jarosław Jaworski,

Lesica 11, 26-065 Piekoszów

na kwotę 17 280,00 PLN brutto/m-c


Oferty ważne i kwota:
1. RINAR, ul. Koźla 44, 66-008 Świdnica – 30 780,00 PLN brutto/m-c
2. P.U.H. Jacek Jopek, ul. Słodowa 8, 28-300 Jędrzejów – 43 200,00 PLN brutto/m-c
3. SPEED LINES Jaworski Jarosław, Lesica 11, 25-065 Piekoszów – 17 280,00 PLN brutto/m-c

 

Oferty odrzucone: 
1. Przewóz Osób Usługi Transportowe Sławomir Dąbek, Wincentów 41, 26-065 Piekoszów

2. „MARCO POLO” Usługi Transportowe – Przewóz Osób, ul. Żwirowa 7, 26-070 Łopuszno