Michał Ścibisz

Michał ma 6 lat i jest dzieckiem ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami ogólnorozwojowymi. Największe problemy przejawia w sferze komunikowania się z otoczeniem. U dziecka występują również zaburzenia społeczno-emocjonalne. Michał jest chłopcem nadpobudliwych psycho-ruchowo i posiada problemy w zakresie integracji bodźców sensorycznych. Występujące zaburzenia utrudniają Michałkowi prawidłowe funkcjonowanie. Zdobywane umiejętności i wiadomości wymagają od naszego dziecka dużego zaangażowania i intensywnych ćwiczeń. Mając na uwadze dobro syna zapisaliśmy go na prywatne zajęcia prowadzone metodą krakowską, ponadto uczęszcza jeszcze na zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, terapię integracji sensorycznej.
Każdego dnia cieszymy się z powolnych ale zauważalnych efektów pracy Michałka. Do tej pory wszystkie zajęcia opłacaliśmy z własnych oszczędności, jednakże jest nam bardzo trudno w dalszej perspektywie zapewnić naszemu dziecku finansowanie tych zajęć.
Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą do ludzi dobrej woli o przekazanie 1,5% podatku na rehabilitację Michałka. Za wszelką okazaną pomoc bardzo dziękujemy.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Michała Ścibisza” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Michała Ścibisza

Pozostali podopieczni