Weronika Poniewierka

Weronika ma 19 lat i jest podopieczną Fundacji na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży ”Fundacja z Uśmiechem” w Kielcach. Weronika nie mówi, ma autyzm dziecięcy, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, nadpobudliwość psychoruchową, oraz padaczkę. Wymaga stałej opieki psychologicznej, logopedycznej oraz prowadzenia regularnej fizykoterapii, hipoterapii, terapii behawioralnej. Potrzebuje również rehabilitacji która umożliwi jej powstrzymać postępujące skrzywienie kręgosłupa, które nasila nieprawidłowe chodzenie. Dla dalszego lepszego rozwoju Weroniki wskazane są zajęcia na basenie oraz obuwie ortopedyczne. Weronika jest pogodną nastolatka która lubi dzieci, ale nie zawsze potrafi z nimi współdziałać , uwielbia wszelkie zabawy ruchowe pomimo że szybko się męczy, jest wesoła i ciekawa świata ale jej dysfunkcje bardzo ja ograniczają. Córka potrzebuje terapii polisensorycznej oraz stałej rewalidacji gdyż bardzo boi się różnych rzeczy oraz zjawisk atmosferycznych.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Weroniki Poniewierka” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Weroniki Poniewierka

Pozostali podopieczni