Radek Koper

Raduś ma 6 lat. Od urodzenia jest dzieckiem niesłyszącym, niedowidzącym, cierpiącym na autyzm dziecięcy. Raduś nie mówi, brak kontaktu werbalnego powoduje u niego duże napięci mięśniowe i emocjonalne. Ma trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktu wzrokowego, słabo reaguje na inne osoby. Jego zachowania są bardzo trudne z powodu nadpobudliwości psychoruchowej. Dodatkowo ma problemy z integracją sensoryczną, czyli czuciem własnego ciała. Raduś jest niesamodzielny, wymaga wsparcia w zakresie spożywania posiłków, ubierania/ rozbierania, higieny i toalety. Nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa, przez co wymaga stałej obecności drugiej osoby. Od 4 lat ma wszczepiony implant ślimakowy (słuchowy), co pozwala mu słyszeć na jedno ucho. Niestety niedosłuch jest nadal zbyt głęboki, przez co chłopiec jeszcze nie mówi. Konieczny jest wszczep implantu na drugie ucho. Koszt implantu i zabiegu to kwota 100 000 tys. złotych. Suma ta przewyższa możliwości finansowe rodziny. Dziecko dowożone jest codziennie na terapię do ORETW dla Dzieci z Autyzmem w Kielcach oddalonego 30 km od miejsca zamieszkania. Dzięki prowadzonej terapii i rehabilitacji robi systematycznie małe postępy, niestety występują również częste regresy i niezbędne jest zwiększenie liczby godzin terapii, które nie są zapewniane przez Oświatę i NFZ. Raduś wymaga ciągłej, intensywnej, kompleksowej, wielospecjalistycznej terapii oddziaływującej na wszystkie sfery jego rozwoju. Pomimo choroby Raduś jest wesołym i pogodnym dzieckiem, dającym innym wiele radości.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Radka Koper” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Radka Koper

Pozostali podopieczni