Robert Dąbrowski

Mam na imię Robert. Urodziłem się 04/05/1979 w szpitalu w Skarżysku -Kam. w stanie bardzo ciężkim. Moja choroba to mózgowe porażenie dziecięce. Mimo wielu pobytów w Szpitalu Dziecięcym „Górka” w Busku Zdroju i długoletniej rehabilitacji w Ośrodku Dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kam. oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej mam niedowład kończyn górnych i dolnych. Oznacza to że w każdej codziennej czynności potrzebuję pomocy innych osób. Na co dzień opiekuję się mną moja mama, która przebywa na wcześniejszej emeryturze z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną. W codziennych obowiązkach pomaga jej tata, który ze względu na zły stan zdrowia obecnie przebywa na rencie chorobowej.

Bardzo chciałbym stać się samodzielny, niezależny, wolny. Może pomóc mi w tym intensywna i specjalistyczna rehabilitacja, oraz dostosowanie mieszkania do moich potrzeb. Bardzo dziękuję Wszystkim za pomoc.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Roberta Dąbrowskiego” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Roberta Dąbrowskiego

Pozostali podopieczni