Zuzanna Komendołowicz

Zuzanna jest dzieckiem dotkniętym uszkodzeniem mózgu spowodowanym zespołem wrodzonych wad genetycznych. Zuzanna jest niepełnosprawna intelektualnie w stopniu głębokim. Rozwija się ze znacznym opóźnieniem. Wymaga stałych działań usprawniających. Zuzanna nie porusza się samodzielnie, nie mówi i nie rozumie poleceń. Jej sfera poznawcza jest bardzo ograniczona, nie posiada umiejętności w zakresie samoobsługi, ma poważne trudności w kontaktach społecznych. Wymaga całodobowej opieki i pielęgnacji. Konieczna jest dalsza specjalistyczna rehabilitacja lecznicza uzupełniana codzienną pracą w domu.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Zuzanny Komendołowicz” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Zuzanny Komendołowicz

Pozostali podopieczni