Zapytanie ofertowe nr 1/ŚDS/12/2023 z dnia 14.12.2023 r.

Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Łopuszno środowiskowego domu samopomocy typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych” finansowanego z Budżetu Państwa, zwraca się z zapytaniem o podanie ceny przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu. Termin składania ofert mija 27.12.2023 r. o godz. 15.00.