ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ŚDS/12/2023  Z DNIA 14.12.2023 R.

Zapytanie ofertowe nr 1/ŚDS/12/2023 z dnia 14.12.2023 r. Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Łopuszno środowiskowego domu samopomocy typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych” finansowanego z Budżetu Państwa, zwraca… Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ŚDS/12/2023  Z DNIA 14.12.2023 R.