Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY O ODEJŚCIU NASZEGO PODOPIECZNEGO

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY O ODEJŚCIU NASZEGO PODOPIECZNEGO Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Podopiecznego Jasia Amerka. Rodzicom oraz Rodzinie składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAPYTANIA NR 1/ŚDS/12/2023 Z DNIA 14.12.2023 R.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania nr 1/ŚDS/12/2023 z dnia 14.12.2023 r. Fundacja Na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży ,,Fundacja z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach, informuje, że w dn. 28.12.2023 r. o godz. 12.00 odbyło się otwarcie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 1/ŚDS/12/2023 z dn. 14.12.2023 r. Ofertę z… Czytaj dalej ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAPYTANIA NR 1/ŚDS/12/2023 Z DNIA 14.12.2023 R.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ŚDS/12/2023  Z DNIA 14.12.2023 R.

Zapytanie ofertowe nr 1/ŚDS/12/2023 z dnia 14.12.2023 r. Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Łopuszno środowiskowego domu samopomocy typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych” finansowanego z Budżetu Państwa, zwraca… Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ŚDS/12/2023  Z DNIA 14.12.2023 R.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21.11.2023 R.

Zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2023 r. Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach w związku z realizacją zadania pn.: „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Józefinie” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwraca się z zapytaniem o podanie ceny przedmiotu zamówienia opisanego… Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21.11.2023 R.

Program Poznaj Polskę 2023

PROGRAM „POZNAJ POLSKĘ” W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ „FUNDACJĘ Z UŚMIECHEM” Dwie szkoły podstawowe prowadzone przez „Fundację z Uśmiechem” uczestniczyły w dwudniowych wycieczkach realizowanych w ramach programu Ministra  Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie  procesu… Czytaj dalej Program Poznaj Polskę 2023

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Z Uśmiechem” w Boleścicach

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA „Z UŚMIECHEM” W BOLEŚCICACH Wkrótce zostanie uruchomiona Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Z Uśmiechem” w Boleścicach oferująca profesjonalną pomoc dla dzieci, młodzieży i rodziców. Jej celem będzie wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy adekwatnej do potrzeb, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, rozwijanie umiejętności wychowawczych… Czytaj dalej Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Z Uśmiechem” w Boleścicach

Spotkanie wielkanocne

W dniu 31.03.2023 r. Centrum Wspierania Rodziny „Z Uśmiechem” w Józefinie zorganizowało spotkanie wielkanocne z udziałem zaproszonych gości w Miejsko-Gminnym  Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  w  Łopusznie.  Głównym  punktem  programu  był spektakl pt. „Jedynie śmierć grzechu prowadzi do życia w wolności…” w wykonaniu aktorów amatorskiego Teatru „Centralne zamieszanie”, który dostarczył wielu wewnętrznych przeżyć.

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI PRZY ROZLICZANIU KOSZTÓW DOJAZDU

Informujemy o zmianie wysokości stawki za kilometr przy rozliczeniu kosztów dojazdu ryczałtem na wizyty lekarskie, rehabilitację itd. W związku z powyższym prosimy o stosowanie nowej stawki.   Druki z aktualną stawką można pobrać ze strony Fundacji w zakładce „DO POBRANIA” oraz w siedzibie Fundacji.

Uruchomienie windy w Józefinie

Od 20 grudnia 2022 r. mieszkańcy Środowiskowego Domu Samopomocy w Józefinie mogą korzystać z wyższych kondygnacji budynku dzięki zakupowi i montażowi windy. Nie byłoby to możliwe bez dofinansowania otrzymanego ze środków PFRON w ramach realizacji zadania pn. „Montaż dźwigu elektrycznego z szybem w budynku Centrum Wspierania Rodziny w Józefinie” oraz darowiznom otrzymanym m.in. od Fundacji… Czytaj dalej Uruchomienie windy w Józefinie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAPYTANIA NR 1/ŚDS/11/2022 Z DNIA 28.11.2022 R.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania nr 1/ŚDS/11/2022 z dnia 28.11.2022 r. Fundacja Na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży ,,Fundacja z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach, informuje, że w dn. 06.12.2022 r. o godz. 12.00 odbyło się otwarcie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 1/ŚDS/11/2022 z dn. 28.11.2022 r. Ofertę z… Czytaj dalej ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAPYTANIA NR 1/ŚDS/11/2022 Z DNIA 28.11.2022 R.