Zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2023 r.

Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach w związku z realizacją zadania pn.: „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Józefinie” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwraca się z zapytaniem o podanie ceny przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu. Termin składania ofert mija 28.11.2023 r. o godz. 15.00.