ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21.11.2023 R.

Zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2023 r. Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach w związku z realizacją zadania pn.: „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Józefinie” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwraca się z zapytaniem o podanie ceny przedmiotu zamówienia opisanego… Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21.11.2023 R.