Informujemy o zmianie wysokości stawki za kilometr przy rozliczeniu kosztów dojazdu ryczałtem na wizyty lekarskie, rehabilitację itd.
W związku z powyższym prosimy o stosowanie nowej stawki.

 

Druki z aktualną stawką można pobrać ze strony Fundacji w zakładce „DO POBRANIA” oraz w siedzibie Fundacji.