ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI PRZY ROZLICZANIU KOSZTÓW DOJAZDU

Informujemy o zmianie wysokości stawki za kilometr przy rozliczeniu kosztów dojazdu ryczałtem na wizyty lekarskie, rehabilitację itd. W związku z powyższym prosimy o stosowanie nowej stawki.   Druki z aktualną stawką można pobrać ze strony Fundacji w zakładce „DO POBRANIA” oraz w siedzibie Fundacji.