Zapytanie z dnia 28.06.2022 „Montaż dźwigu elektrycznego z szybem w budynku Centrum Wspierania Rodziny w Józefinie”

Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Montaż dźwigu elektrycznego z szybem w budynku Centrum Wspierania Rodziny w Józefinie” zwraca się z zapytaniem o podanie ceny przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu. Termin składania ofert mija 06.07.2022 r. o godz. 15.00.