Adrian Marcinkowski

Adrian od lat zmaga się z zanikiem mięśni. Każdy jego dzień to ciężka praca o przedłużenie sprawności ruchowej. Trudna i żmudna rehabilitacja to droga do utrzymania sprawności, ale nie do wyleczenia. Pomimo obniżonej sprawności ruchowej oraz zwolnionej pracy, pisania osiąga zadowalające efekty w nauce. Wymaga stałej opieki terapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Dzięki fundacji i funduszom zgromadzonym na subkoncie stać nas na prywatną rehabilitację oraz możemy zapewnić Adrianowi to co jest niezbędne do poprawienia jakości jego życia. Dziękujemy za okazaną pomoc.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Adriana Marcinkowskiego” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Adriana Marcinkowskiego

Pozostali podopieczni