Hania Kowalska

W okresie płodowym lekarze stwierdzili u córki hipotrofię symetryczną (wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu). Hania urodziła się w 37 tygodniu ciąży, z wagą 1520 gram,z niedokrwistością oraz cechami wcześniactwa. Lekarze specjaliści stwierdzili opóźnienia w rozwoju psychoruchowym oraz wzmożone napięcie mięśniowe. Rozpoczęliśmy intensywną i systematyczną rehabilitację (m. in. Metodą Vojty, NDT- Bobath), dzięki której Hania zaczęła raczkować, siedzieć oraz stawiać pierwsze kroki. Córka zaczęła samodzielnie chodzić około 2 roku życia. W sierpniu 2011 roku lekarze zdiagnozowali u Hani epilepsję, która może zaburzać rozwój psychoruchowy dziecka. Rozpoczęliśmy leczenie farmakologiczne, częste badania EEG, MR i systematyczną kontrolę u lekarza neurologa. Ponadto córka leczona jest w poradni alergologicznej i okulistycznej. Obecnie pracujemy nad koordynacją, płynnością czynności motorycznych, jak również nad prawidłowym współdziałaniem wszystkich zmysłów z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej, oraz nad rozwojem opóźnionej mowy. Hania skończyła 5 lat, uczęszcza do integracyjnego przedszkola, każdego dnia nabywa nowych umiejętności, jest pogodnym i wesołym dzieckiem.
Hania wymaga kompleksowego, wielospecjalistycznego oddziaływania obejmującego wszystkie sfery rozwoju dziecka. Systematyczna rehabilitacja ruchowa, logopedyczna, pedagogiczno- psychologiczna daje szanse na prawidłowy rozwój.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Hani Kowalskiej” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Hani Kowalskiej

Pozostali podopieczni