Ania Obierzyńska

Ania urodziła się w ciężkiej zamartwicy (0 pkt. w skali Apgar) z powodu przedwcześnie odklejającego się łożyska. Przewieziona do Kliniki Neonatologii CZMP w Łodzi, gdzie z powodu zamartwicy okołoporodowej i objawów encefalopatii niedokrwienno-niedotlenieniowej, została poddana leczeniu hipotermią z selektywnym chłodzeniem głowy. Była tam hospitalizowana przez pierwszy miesiąc życia. Ania cierpi na mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe spastyczne, epilepsję i małogłowie. Ma również ubytek słuchu na ucho lewe (czeka na diagnostykę i konsultacje w Instytucie Patologii Słuchu w Kajetanach) oraz wadę wzroku. Obecnie pozostaje pod opieką poradni: neurologicznej, rehabilitacyjnej, audiologicznej, okulistycznej i ortopedycznej. Ania uczęszcza do Ośrodka Rehabilitacji dla dzieci gdzie jest ćwiczona metodą Vojty. Kilka razy dziennie ćwiczymy też w domu. Ma też zajęcia z psychologiem, pedagogiem i logopedą oraz terapię integracji sensorycznej. Korzystamy również z opieki neurologopedy, gdzie Ania uczy się pić z kubeczka i jeść normalne pokarmy. W marcu br. Ania skończy dwa latka. Coraz lepiej utrzymuje głowę w pozycji pionowej i na brzuchu co jest jej ogromnym sukcesem. Coraz łatwiej nawiązać z nią kontakt. Mimo wszystkich trudności jest pogodnym i uśmiechniętym dzieckiem. Rehabilitacja przynosi widoczne efekty, ale na wszystko potrzebne są pieniądze. Dlatego prosimy o przekazywanie 1,5% podatku aby umożliwić Ani dalszy rozwój.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Ani Obierzyńskej” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Ani Obierzyńskej

Pozostali podopieczni