Marcelina Sołtys

Marcelina  ma  13 lat,  po  urodzeniu  zdiagnozowano  u  niej  Zespół  Edwardsa  (trisomia  18  –  pary chromosomów). Jest to zespół z licznymi wadami wrodzonymi i zaliczany jest do chorób letalnych (śmiertelnych). U Marceliny występuje asymetria, przez co prawa połowa ciała jest mniejsza i wolniej rośnie, powoduje to ogromne skrzywienie kręgosłupa oraz duży garb, kończyny po prawej stronie są krótsze. Marcelina ma sprzężoną niepełnosprawność psychofizyczną i intelektualną. Pod względem umysłowym funkcjonuje w granicach upośledzenia w stopniu głębokim. Nie mówi, z otoczeniem komunikuje się w sposób niewerbalny. Wymaga stałej opieki i pomocy osób drugich. Jednocześnie wymaga kompleksowej, wielospecjalistycznej opieki, intensywnej rehabilitacji i stymulacji rozwoju psychoruchowego. Marcelina pozostaje pod stałą opieką poradni: ortopedycznej, kardiologicznej, neurologicznej, poradni wad słuchu, endokrynologicznej oraz genetycznej. Marcelina uczęszcza do OREW w Zielonkach gm. Sędziszów. Na stałe Marcelina nosi gorset aerodynamiczny oraz wkładki wyrównujące skróconą kończynę. Mimo, iż Marcelina chodzi i porusza się samodzielnie, jest to znacznie ograniczone ze względu na występujące u niej wady. Pomimo choroby Marcelina jest bardzo pogodnym, radosnym i uśmiechniętym dzieckiem. Bardzo prosimy o wsparcie dla Marceliny.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Marceliny Sołtys” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Marceliny Sołtys

Pozostali podopieczni