Łukasz Wiecha

Łukasz ma 9 lat, od czwartego roku życia ma zdiagnozowany autyzm i upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Ma problemy w komunikowaniu się z innymi, rozumieniu norm życia społecznego i podporządkowaniu się obowiązującym zasadom, co wiąże się z jego chorobą. Występują u niego zaburzenia w sferze poznawczej oraz emocjonalno-społecznej. Słaba jest jego orientacja i mały zasób wiadomości dotyczących siebie i najbliższego środowiska. Wymaga wsparcia i pomocy ze strony dorosłych w codziennym funkcjonowaniu i odpowiedniej wielospecjalistycznej, intensywnej stymulacji rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego oraz odpowiedniego rozwijania sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-słuchowej. Łukasz jest dzieckiem spokojnym, bardzo lubi uczyć się, co w efekcie zwiększa działanie terapii. Lubi grać w piłkę, jeździć na rowerze, układać proste puzzle a najbardziej lubi tańczyć i śpiewać ponieważ ma bardzo dobry słuch i pamięć. Pomimo autyzmu i związanym z tym zaburzeniem w komunikowaniu się, Łukasz ma wielu przyjaciół, którzy chętnie spieszą mu z pomocą. Jest dzieckiem bardzo odpornym psychicznie, ciężko pracuje poprzez odpowiednie terapie, by ograniczyć zaburzenia wynikające z autyzmu.

 

Efektywna terapia Łukasza możliwa jest dzięki spójnemu programowi diagnostyki i rehabilitacji oraz wsparciu społecznemu w codziennych zmaganiach.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Łukasza Wiecha” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Łukasza Wiecha

Pozostali podopieczni