Natalia Dzięcioł

Natalia ma 5 lat. Jest dzieckiem z dziecięcym porażeniem mózgowym. Po urodzeniu stwierdzono zespół zaburzeń oddychania i zespół uszkodzenia wielonarządowego, stan po wylewie dokomorowym III stopnia obustronny. Obecnie Natalia nie porusza się samodzielnie, siedzi z podtrzymywaniem. Nie widzi na lewe oko, w prawym wzrok jest bardzo osłabiony. Natalia ma siostrę bliźniaczkę, która rozwija się prawidłowo oraz starszą siostrę, dziewczynka bardzo lubi przebywać z siostrami i wówczas wyraźnie się ożywia. Lubi ciszę. Badania wskazują na upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim. Natalia nie wypowiada żadnego słowa, nie naśladuje usłyszanych dźwięków, gaworzy gdy się do niej mówi, grucha, wydaje gardłowe dźwięki. Potrafi okazywać emocje, okazywać niezadowolenie, płakać w sytuacji dyskomfortu. Konieczna jest intensywna stymulacja jej rozwoju psychoruchowego. Wymaga stałej opieki i pomocy osób drugich. Jednocześnie wymaga kompleksowej, wielospecjalistycznej opieki, intensywnej rehabilitacji i stymulacji rozwoju psychoruchowego. Zalecane oddziaływania mogą korzystnie wpływać na rozwój psychoruchowy Natalii, na jej funkcjonowanie i aktywność życiową oraz umożliwić dalszy rozwój w optymalnych dla niej warunkach. Natalia powinna kontynuować uczestnictwo w zajęciach wspomagających rozwój, gdzie ilość i jakość dostarczanych bodźców będą dostosowane do jej indywidualnych potrzeb i możliwości…

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Natalii Dzięcioł” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Natalii Dzięcioł

Pozostali podopieczni