Zofia Frankiewicz-Jagodzka

Moją chorobą jest niedowład kończyn po usunięciu ropnia rdzenia kręgowego. Poruszam się na wózku inwalidzkim.
Wymagam stałej rehabilitacji, która jest żmudna i męcząca oraz bardzo dużo kosztuje. Wyjazdy na konsultacje, zabiegi rehabilitacyjne i leczenie przerasta moje możliwości finansowe.
Najważniejsze potrzeby to środki pomocnicze do funkcjonowania na wózku, w mieszkaniu oraz sprzęt rehabilitacyjny.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Zofii Frankiewicz-Jagodzkiej” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Zofii Frankiewicz-Jagodzkiej

Pozostali podopieczni