Jakub Zapała

Jakub Zapała 17.04. skończy 4 latka. Rok temu stwierdzono u niego twardzinę głęboką – sclerodermia. Jest to choroba rzadko występująca, nieuleczalna, o podłożu autoimmunologicznym, cechująca się stwardnieniem oraz zanikiem skóry i tkanki podskórnej, zajęciem mięśni, układu kostnego i narządów wewnętrznych. Od tego czasu rozpoczęła się walka z chorobą Jakuba. Od czerwca 2013 roku Jakub jest na sterydach glikokortykosteroidach. Biorąc tak silne leki co 4-6 tygodni musimy chodzić na pobranie krwi: morfologia i transaminaza. Jakub wymaga rehabilitacji prawej nóżki, gdzie utrzymuje się przykurcz, a także kinezyterapii, fizykoterapii. Aby Jakub mógł prawidłowo rozwijać się niezbędne są częste konsultacje specjalistyczne w Instytucie Reumatologicznych w Warszawie. Wszystkie zabiegi mające na celu zahamowanie postępu choroby są kosztowne i przewyższają możliwości finansowe naszej rodziny

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Jakuba Zapała” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Jakuba Zapała

Pozostali podopieczni