Melania Sobczyk

Melania ma 20 miesięcy i cierpi od urodzenia na chorobę genetyczną – achondroplazję. Choroba ta objawia się niskim wzrostem, obniżonym napięciem mięśniowym oraz nieprawidłową budową ciała. Melania z uwagi na powyższe przejawia problemy w zakresie rozwoju ruchowego. Trudność sprawiają jej czynności automatycznie nabywane przez rówieśników takie jak siedzenie, chodzenie, bieganie. Melania aby mieć szansę na normalny wygląd i sprawność fizyczną w dorosłym życiu musi przyjmować systematycznie hormon wzrostu. Bez tego jej wzrost będzie na zawsze odbiegał od normy co uniemożliwi jej prawidłowe funkcjonowanie w przedszkolu, szkole czy później w pracy. Melania wymaga ponadto wielospecjalistycznej opieki lekarskiej w zakresie pediatrii, ortopedii, neurologii i psychologii. Niezbędny dla Melanii jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego dostosowanego do jej potrzeb oraz sfinansowanie operacji metodą Lizarowa. Operacja ta polega na wydłużaniu kończyn i jest niezbędna dla niwelacji następstw nierównomiernego wzrostu Melanii.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Melanii Sobczyk” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Melanii Sobczyk

Pozostali podopieczni