Arkadiusz Kobryn

Arek urodził się w 2004 r. z cechami hipotrofii wewnątrzmacicznej oraz dysmorfii twarzy (w czasie ciąży stwierdzono IUGR). W wieku 4 lat w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie zdiagnozowano u niego obustronny umiarkowany niedosłuch zmysłowo-nerwowy. Dwa lata później stwierdzono całościowe zaburzenie rozwoju, autyzm dziecięcy. Obecnie jest leczony oraz konsultowany w kilku placówkach leczniczych. Jest pod stałą opieką lekarza psychiatry, przyjmuje leki. Od 2016 r. jest pacjentem Poradni Genetycznej w IPCZD w Warszawie z uwagi na podejrzenie choroby wrodzonej, uwarunkowanej genetycznie, przebiegającej z niepełnosprawnością intelektualną i dysmorfią. Aktualnie jest w trakcie diagnostyki genetycznej, zlecono badanie NGS WES. Arkadiusz ma również problemy związane z otyłością oraz moczeniem nocnym. Jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, niezdolną do samodzielnej egzystencji, wymaga opieki osoby drugiej oraz stałej rehabilitacji i stymulacji rozwoju w celu zapobiegania regresom.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Arkadiusza Kobryn” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Arkadiusza Kobryn

Pozostali podopieczni