Marcin Chochowski

Marcin urodził się w 2007r. ma zdiagnozowane całościowe zaburzenia rozwojowe. W okresie niemowlęcym u chłopca były widoczne nieprawidłowości w rozwoju: reagował krzykiem na światło słoneczne, światła i ludzi w sklepie, nie odwzajemniał uśmiechu, słaby kontakt wzrokowy, nie lubił brania na ręce. W 12 miesiącu życia zaobserwowano powtarzające się zachowania: wyrzucanie pościeli z łóżeczka, ściąganie ubrania z nóg, a także zachowania autoagresywne – uderzanie brodą i głową w łóżeczko. Marcin rzadko inicjuje kontakt, głównie w sytuacji, gdy potrzebuje pomocy, komunikuje się posługując prostymi słowami. W mowie chłopca występują zaburzenia artykulacyjne, zdarzało się że chłopiec mówił w sposób nieadekwatny do sytuacji. Marcin wymaga prowadzenia intensywnego i systematycznego postępowania terapeutycznego i rehabilitacyjnego, stymulującego rozwój poszczególnych sfer funkcjonowania, szczególnie terapii logopedycznej oraz psychologiczno – pedagogicznej ukierunkowanej na rozwijanie rozumienia sytuacji interpersonalnych, emocji, intencji i motywacji innych osób, zabaw „na niby” oraz tematycznych.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Marcina Chochowskiego” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Marcina Chochowskiego

Pozostali podopieczni