Miłosz Kasprowicz

Miłosz ma 6 lat, urodził się jako skrajny wcześniak z wagą 780g, w 30 tygodniu życia. Poza licznymi powikłaniami wcześniaczymi zdiagnozowano u niego wrodzone zwężenie zastawki aortalnej.
Dwa pierwsze lata życia Miłosz spędził w szpitalach, gdzie przechodził kolejno balonoplastykę dwupłatkowej zastawki aortalnej, operację przepuklin obustronnych pachwinowych, przetoczenia immunoglobulin w związku z niedoborem odporności humoralnej – przejściową hipogammaglobulinemią dziecięcą. W wieku 5 lat zdiagnozowano u niego autyzm atypowy z cechami nadpobudliwości psychoruchowej. Dodatkowo pojawiła się poważna wada wzroku. W dniu dzisiejszym syn znajduje się pod stałą kontrolą w poradniach kardiologicznej, psychiatrycznej i okulistycznej.
Od pierwszych dni życia Miłosz jest rehabilitowany. W ramach przedszkola integracyjnego oraz dodatkowo ośrodka rehabilitacji dziennej korzysta z zajęć indywidualnych z pedagogiem, psychologiem i logopedą oraz zajęć ruchowych i terapii SI. Dziecko uczestniczy również w warunkach domowych z terapii czaszkowo-krzyżowej. Miłosz wymaga intensywnego uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienia zaburzeń funkcji organizmu.
Miłosz pomimo trudnego startu jest radosnym dzieckiem, które wciąż wymaga systematycznej codziennej pracy.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem
„dla Miłosza Kasprowicza” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Miłosza Kasprowicza

Pozostali podopieczni