Daniel Kraska

Daniel cierpi na Encefalopatie i związane z tym poważne zaburzenia napięcia mięśniowego i epilepsję. Potrzebuje bardzo kosztownego leczenia i rehabilitacji. Jego rozwój psychoruchowy jest znacznie opóźniony. Chłopiec sporadycznie nawiązuje kontakt wzrokowy. Ze względu na bardzo obniżone napięcie mięśniowe nie potrafi samodzielnie się poruszać ani wykonywać żadnych czynności. Ma niewykształconą mowę, wydaje jedynie proste dźwięki- sylaby. Daniel bardzo lubi słuchać muzyki i oglądać kolorowe bajeczki.

Daniel wymaga kompleksowej terapii i stałej opieki ze strony osób drugich, dlatego też zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze będą stanowić formę zapewnienia zaspokojenia jego potrzeb w tym zakresie. Konieczne jest wzmacnianie jego napięcia mięśniowego i stymulowanie rozwoju za pomocą różnorodnych bodźców oddziaływujących na zmysły, gdyż taki rodzaj rehabilitacji stworzy perspektywy postępu w funkcjonowaniu psychofizycznym dziecka.”

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Daniela Kraska” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Daniela Kraska

Pozostali podopieczni