Łukasz Jasiński

Łukasz ma 16 lat i cierpi od urodzenia na przepuklinę oponowo-rdzeniową. Mimo natychmiastowej operacji która trwała wiele godzin, chirurgiom nie udało się usunąć poważnych następstw tej choroby. Ciało Łukasza jest porażone od pasa w dół. Łukasz wymaga cewnikowania co 3-4 godziny. Porusza się tylko i wyłącznie przy pomocy wózka inwalidzkiego. Poza tym przeszedł wiele innych operacji takich jak: założenie zastawki dootrzewnowej, dwie operacje stawu biodrowego, korekty lewej i prawej stopy. Każda z tych operacji wymagała unieruchomienia w gipsach biodrowych przez długie miesiące a następnie tyle samo czasu było potrzebne na wzmożoną rehabilitacje. Wielokrotne unieruchomienie kończyn w gipsie spowodowało u Łukasza osteoporozę. Jego kości łamały się już wiele razy. Łukasz wymaga wielu zabiegów chirurgicznych ale najważniejszy z nich to operacja kręgosłupa. W tej chwili jego silne skrzywienie i znaczne skrócenie hamuje rozwój fizyczny Łukasza. Łukasz jest pod opieką wielu specjalistycznych poradni, wymaga stałej rehabilitacji i sprzętu ortopedycznego. Niestety większość z tych rzeczy jest w tej chwili poza jego zasięgiem. Pomimo wielkiej gospodarności, ciągłych wyrzeczeń i rezygnacji z innych spraw rodzinie Łukasza nie starcza środków na dalsze leczenie.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Łukasza Jasińskiego” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Łukasza Jasińskiego

Pozostali podopieczni