Hubert Prawda

Hubert ma 21 lat. W wieku 6 miesięcy stwierdzono u niego Dziecięce Porażenie Mózgowe, od tego czasu rozpoczęła się walka z chorobą Huberta. Badania stwierdziły u Huberta sprężoną niepełnosprawność psychofizyczną i intelektualną. Pod względem umysłowym funkcjonuje w granicach upośledzenia w stopniu głębokim. Hubert nie chodzi, nie mówi, z otoczeniem komunikuje się w sposób niewerbalny. Wymaga stałej opieki i pomocy osób drugich. Jednocześnie wymaga kompleksowej, wielospecjalistycznej opieki, intensywnej rehabilitacji i stymulacji rozwoju psychoruchowego. Hubert pozostaje pod stałą opieką neurologiczną, cierpi na padaczkę. Stan zdrowia nie pozwala mu na uczęszczanie do szkoły z tego względu, ma zorganizowane indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domu.

Dotychczasowa praca z Hubertem wpływa korzystnie na jego funkcjonowanie, jego aktywność życiową oraz umożliwia mu dalszy rozwój w optymalnych dla niego warunkach. Hubert wymaga stałej i nieprzerwalnej rehabilitacji ruchowej oraz pomocy w zaopatrzeniu w sprzęt do rehabilitacji i likwidacji barier architektonicznych. Dlatego każda, choćby najmniejsza kwota podarowana pomogłaby mu w znacznym stopniu funkcjonować w życiu codziennym.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Huberta Prawda” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Huberta Prawda

Pozostali podopieczni