Patryk Mesek

Patryk urodził się w 2007 roku. Brak rozwoju mowy, zaburzenie kontaktu wzrokowego, oraz brak reakcji na imię wzbudziły niepokój rodziny. Po przeprowadzeniu serii badań i obserwacji specjalistów, w wieku 3 lat zdiagnozowano u niego całościowe zaburzenia rozwojowe w zakresie sprawności umysłowej jak i społecznego funkcjonowania. Tak naprawdę to już jako 2-latek przejawiał dużo najczęstszych objawów ze spektrum autyzmu, tj.: machanie rączkami, specyficzny sposób zabawy- segregowanie, ustawianie w szeregu przedmiotów, chodzenie na palcach, nadmierne zainteresowanie światłem, wyłączanie się z otoczenia, obsesyjne powtarzanie niektórych czynności (np.: kołysanie się, podskakiwanie) oraz gwałtowne reagowanie kiedy próbowano mu przeszkodzić. W nowych sytuacjach i miejscach reagował silnym protestem. Obecnie, mimo że na ogół Patryś jest dzieckiem pogodnym, jego rozwój przebiega bardzo nieharmonijnie. Nie mówi, mało rozumie i nie wykonuje prostych poleceń. Swoje potrzeby komunikuje poprzez zachowanie- używanie ręki osoby dorosłej, często też krzyk i płacz. Zazwyczaj używa przedmiotów niezgodnie z ich przeznaczeniem, wykazując nadmierną koncentrację na pojedynczych cechach przedmiotów. Dodatkowo Patryk nie przejawia poczucia zagrożenia. Patryk ma zaburzenia czucia głębokiego, jego mózg źle odczytuje bodźce płynące ze skóry. Nie orientuje się w schemacie ciała, co dodatkowo utrudnia jego funkcjonowanie. Zaburzona jest zdolność do naśladowania, co jest typowe dla autyzmu, dlatego też nauczanie takiego dziecka odbywa się bardzo powoli, krok po kroku. Występują też u niego problemy z żywieniem. Wyżej wymienione zaburzenia rzutują na zachowanie we wszystkich sytuacjach życiowych i bardzo ograniczają możliwość normalnego funkcjonowania. Aby uzyskać poprawę, Patryk wymaga intensywnej, systematycznej i wszechstronnej terapii, rehabilitacji oraz indywidualnego podejścia w edukacji.

„…Autyzm można porównać do puzzli. Rysunek jest zwykle piękny, ale niekompletny, bo kilku puzzli brakuje. Tak jak dzieciom autystycznym czasami tak niewiele brakuje do tzw. „normalności”. Brakuje tylko kilku puzelków, ale jednak bez nich coś „nie gra” w układance. Takimi puzelkami mogą być np.: terapia behawioralna, zajęcia z integracji sensorycznej (SI) czy trening słuchowy oraz wiele innych form terapii. Dobrane odpowiednio i umieszczone we właściwym miejscu oraz czasie elementy budują dopiero spójną całość…”.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Patryka Mesek” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Patryka Mesek

Pozostali podopieczni