Grzegorz Księski

Grzesiu urodził się w 2007r., ma zdiagnozowane całościowe zaburzenia rozwojowe – autyzm. Praktycznie od samego początku Grzesiu miał problem z utrzymaniem kontaktu wzrokowego, co w połączeniu z późnym rozwojem mowy (zaczął mówić jak miał 3,5 roku) oraz nieustannym podskakiwaniem i wymachiwaniem rękami powodowało utrudniony kontakt z innymi dziećmi. Jak wszyscy rodzice chcielibyśmy zapewnić naszemu synkowi dobrą przyszłość. Zatem do chwili obecnej jest on rehabilitowany metodą SI (wizyty prywatne raz w tygodniu), pozostaje pod stałą opieką logopedyczną (także wizyty prywatne raz w tygodniu), psychologiczną, pedagogiczną oraz lekarza neurologa. Od września 2013 r., dodatkowo, Grzesiu uczęszcza na cotygodniowe zajęcia grupowe do OWI w Kielcach. Wizyty u logopedy oraz terapia SI mają dobry wpływ na rozwój Grzesia, ale wraz z koniecznymi dojazdami są dość kosztowne. Nie możemy ich przerwać teraz i zaprzepaścić wszystko, co z takim trudem udało nam się wypracować, a wręcz widzimy potrzebę intensywniejszej rehabilitacji, by przygotować syna do rozpoczęcia nauki w szkole. Każda pomoc finansowa pozwoliłaby na zwiększenie możliwości pomocy dla Grzesia w jego dalszej rehabilitacji.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Grzegorza Księskiego” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Grzegorza Księskiego

Pozostali podopieczni