Jakub Jaroński

Jakub cierpi na wielo – ogniskowe zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym oraz na padaczkę. Chłopiec pozostaje w stałym leczeniu specjalistycznym od 4 roku życia. Jego możliwości w sferze słowno- pojęciowej są bardzo obniżone, ma zaburzone również procesy percepcji wzrokowej – szczególnie niski jest poziom sprawności pamięci wzrokowej. Chłopiec napotyka bardzo duże trudności w przyswajaniu wiedzy szkolnej , czyta i pisze w znacznie obniżonym tempie. Jest męczliwy i rozkojarzony, często występują zaburzenia emocjonalne. Wymaga stałej opieki pediatrycznej, neurologicznej oraz psychologicznej. Chłopiec pozostaje w intensywnym specjalistycznym leczeniu, a aktualny stan zdrowia uniemożliwia mu uczęszczanie do szkoły. Nauczanie indywidualne umożliwia mu realizacje obowiązku szkolnego w warunkach i formie dostosowanych do możliwości psychofizycznych i zdrowotnych.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Jakuba Jarońskiego” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Jakuba Jarońskiego

Pozostali podopieczni